Referenser

Referenser

Helikopterplatta – stålarbetet som nådde nya höjder

Detaljerad information

  • Huvudentreprenör för tillbyggnaden: Skanska Talonrakennus
  • Projektets klassificeringskrav: EN 1090-1, EXC2 och EXC3
  • Övriga krav som ställdes på leverantören: ISO 9001:2015 och ISO 3834-2
  • STH Steels ansvariga arbetsledning för tillverkning och montering förutsattes också ha FISE-kompetens. Personer med FISE-kompetens förbinder sig till höga professionella krav, ärlighet och verksamhet enligt god byggnadssed.

När Norra Österbottens sjukvårdsdistrikt skulle inleda sitt stora tillbyggnadsprojekt vid Uleåborgs universitetssjukhus fick STH Steel förtroendet att leverera nödvändiga stålkonstruktioner enligt höga klassificeringskrav.

Beställningen omfattade stålkonstruktioner för kyl- och ventilationsutrustning men även en stålstomme till en helikopterplatta. Byggandet av helikopterplattan medförde stora utmaningar då den monterades 65 meter ovanför marken och stålstommen vägde 125 ton. Därtill var helikopterplattan större än själva taket den monterades på vilket ytterligare försvårade byggprocessen.

Säkerheten avgörande
För att lyckas krävdes komplicerade tekniska lösningar, en utförlig monteringsplan samt en väl genomtänkt och omfattande plan för arbetarskyddet. På grund av den höga höjden kunde inte byggställningar användas utan hela monteringsarbetet utfördes från korgar hängande från lyftkranar. ”Kunden såg monteringen som en mycket utmanande del men tack vara vårt tidiga fokus på arbetssäkerheten kunde vi tryggt ro i land projektet”, säger Sven Grankulla, vd för STH Steel.

Kvalitetssäkrad stålkonstruktion
Stålstommens hållfasthet uppfyller certifieringskraven, vilka i sin tur garanterar konstruktionens säkerhet och funktion. De internationella standarderna bekräftar även leveranssäkerheten och att produkten är korrekt svetsad enligt krav för dynamiskt belastade konstruktioner. Projektet krävde också standarder för kvalitativa ledningssystem – allt för att våra kunder skulle bli nöjda och även projektutförandet skulle uppfylla nödvändiga krav.

Vi är stolta över att arbetet genomfördes till kundens belåtenhet inom utsatt tid, uppfyllde höga krav på kvalitet samt utfördes helt utan arbetsskador.

Sven Grankulla, vd för STH Steel

Våra projekt

Kräver ditt projekt precision och säkerhet?
Offertförfrågan Kontakta oss