Referenser

Referenser

Lättrafikbro – en stålbro över järnvägen

Detailed information

STH har genom åren byggt en och annan bro. Lättrafikbron över järnvägen i Nystad är ett gångbart exempel på vår erfarenhet av dylika projekt. Den 29 meter långa bron färdigställdes 2020.

Bron, i folkmun kallad ”Sorolantie silta”, tillverkades i sin helhet vid STH Steels fabrik i Larsmo, och fraktades sedan nästan 400 kilometer med specialtransport till slutdestinationen i Nystad, i södra Finland. Det nya brobygget ersatte en äldre bro som tjänat cyklister och fotgängare i många år.

Vår specialitet är som bekant stål, men den här gången fick vi också i uppdrag att montera brobanan som gjorts av trä. Slutresultatet blev en modern bro på 30 ton, som byggts för att klara av den dynamiska påfrestning som den här sortens konstruktioner utsätts för.

Our projects

Kräver ditt projekt precision och säkerhet?
Offertförfrågan Kontakta oss