Projektejamme

Projektejamme

Helikopterikenttä – terästyö, joka saavutti uusia korkeuksia

Yksityiskohtaiset tiedot

  • Laajennuksen pääurakoitsija: Skanska Talonrakennus
  • Projektin luokitusvaatimukset: EN 1090-1, EXC2 ja EXC3
  • Muut toimittajalle asetetut vaatimukset: ISO 9001:2015 ja ISO 3834-2
  • STH Steelin tuotannon ja asennuksen vastaavalta työnjohdolta edellytettiin myös FISE-pätevyyttä. Henkilöt, joilla on FISE-pätevyys, sitoutuvat korkeisiin ammatillisiin vaatimuksiin, rehellisyyteen ja hyvän rakentamistavan mukaiseen toimintaan.

Kun Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri oli aloittamassa suurta laajennusprojektiaan Oulun yliopistollisessa sairaalassa, STH Steel sai tehtäväkseen toimittaa tarvittavat, korkeiden luokitusvaatimusten mukaiset teräsrakenteet.

Tilaukseen sisältyi jäähdytys- ja ilmanvaihtolaitteiden teräsrakenteiden ohella myös helikopterikentän teräsrunko. Helikopterikentän rakentamiseen liittyi suuria haasteita, sillä se asennettiin 65 metrin korkeuteen maanpinnasta ja teräsrunko painoi 125 tonnia. Lisäksi helikopterikenttä oli suurempi kuin itse katto, johon se asennettiin, mikä vaikeutti rakennusprosessia entisestään.

Turvallisuus avainasemassa
Onnistuminen edellytti monimutkaisia teknisiä ratkaisuja, yksityiskohtaista asennussuunnitelmaa sekä harkittua ja kattavaa työturvallisuussuunnitelmaa. Korkeuden takia telineitä ei voitu käyttää, vaan koko asennustyö tehtiin nosturin kannattelemista henkilönostokoreista käsin. ”Asiakas oli asennuksesta hieman huolissaan, mutta keskityttyämme jo varhaisessa vaiheessa työturvallisuuteen, saimme projektin turvallisesti päätökseen”, STH Steelin toimitusjohtaja Sven Grankulla sanoo.

Laatuvarmistettu teräsrakenne
Teräsrungon kestävyys täyttää sertifiointivaatimukset, mitkä puolestaan takaavat rakenteen turvallisuuden ja toimivuuden. Kansainväliset standardit varmistavat myös toimitusvarmuuden ja sen, että tuote on hitsattu oikein dynaamisesti kuormitettuja rakenteita koskevien vaatimusten mukaisesti. Projekti edellytti myös laatujohtamisen standardien noudattamista varmistaaksemme asiakkaidemme tyytyväisyyden ja sen, että projektin toteutus täyttäisi tarvittavat vaatimukset.

Olemme ylpeitä siitä, että työ suoritettiin asiakasta tyydyttävällä tavalla määräajassa ja että se täytti korkeat laatuvaatimukset sekä toteutettiin täysin ilman työtapaturmia.

Sven Grankulla, STH Steelin toimitusjohtaja

Projektejamme

Toteutamme vaativat projektit mittatarkasti ja turvallisesti
Tarjouspyyntö Ota yhteyttä