UPM Valkeakoski

Stålstommen med ett trapphus till UPM:s fabrik i Valkeakoski bjöd på två krävande utmaningar. Det gällde att uppfylla de krav som ställs i förordningen om CE-märkta stålkonstruktioner och tidtabellen för tillverkningen var mycket snäv. Projektet krävde en grundlig planering tillsammans med både beställaren och slutanvändaren.

STH-Steel holds the certificates EN 1090-1, ISO 3834-2 c, ISO 1496-1 and ISO 9001:2015

Vi har de certifikat som krävs.