UPM Valkeakoski

Stålstommen med ett trapphus till UPM:s fabrik i Valkeakoski bjöd på två krävande utmaningar. Det gällde att uppfylla de krav som ställs i förordningen om CE-märkta stålkonstruktioner och tidtabellen för tillverkningen var mycket snäv. Projektet krävde en grundlig planering tillsammans med både beställaren och slutanvändaren.

Vi har de certifikat som krävs.

ISO 9001:2015

EN 1090-1

ISO 3834-2

ISO 1496-1