Mining facility in Turkey

Beställningen av modulerna till gruvanläggningen i Turkiet ställde oss inför helt nya utmaningar. Det gällde att uppfylla de specifika standardkraven på fraktcontainrarna, men också beställarens krav på kvalitet, säkerhet och hållbarhet. Modulerna bildar en stor anläggning i ett område där risken för jordbävningar är stor.

Vi har de certifikat som krävs.

ISO 9001:2015

EN 1090-1

ISO 3834-2

ISO 1496-1