Boliden

Outotec Finland Oyj beställde till Boliden i Karleby stålstativ till sex reaktorer, som fyllda vägde hela 650 ton. De runda stativen består bl.a av 500 mm höga specialtillverkade H-balkar och väger drygt 11 ton var. Toleransen när det gällde precisionen i konstruktionen var mycket liten. Också här var tidtabellen snäv. Processen skulle köras igång på ett givet datum och då skulle de bärande stativen vara på plats.

Vi har de certifikat som krävs.

ISO 9001:2015

EN 1090-1

ISO 3834-2

ISO 1496-1