Boliden

Outotec Finland Oyj beställde till Boliden i Karleby stålstativ till sex reaktorer, som fyllda vägde hela 650 ton. De runda stativen består bl.a av 500 mm höga specialtillverkade H-balkar och väger drygt 11 ton var. Toleransen när det gällde precisionen i konstruktionen var mycket liten. Också här var tidtabellen snäv. Processen skulle köras igång på ett givet datum och då skulle de bärande stativen vara på plats.

STH-Steel holds the certificates EN 1090-1, ISO 3834-2 c, ISO 1496-1 and ISO 9001:2015

Vi har de certifikat som krävs.