Om oss

STH Steel är välmeriterat företag i stålbranschen. Vårt huvudkontor och vår fabrik finns i Larsmo, på den finländska västkusten, men vår marknad är global.

Vi har specialiserat oss på avancerade stålkonstruktioner, som t.ex. containrar, fackverk, trappor och one off konstruktioner, men vi söker också aktivt nya utmaningar inom vår speciella bransch.

Företaget är certifierat enligt ISO 1496-1 och EN 1090. Det betyder att vi får tillverka typgodkända fraktcontainrar och att vi har rätt att tillverka CE-märkta konstruktioner för byggnadsindustrin.

Vår styrka är flexibilitet, precision, leveranssäkerhet och en mycket yrkeskunnig personal.

Vi har de certifikat som krävs.

ISO 9001:2015

EN 1090-1

ISO 3834-2

ISO 1496-1