Om oss

Om STH Steel

Det främsta och säkraste valet

STH Steel är ett finskt, välmeriterat företag i stålbranschen som levererar CE-märkta stållösningar av högsta kvalitet. Vi är specialiserade på svetsning av avancerade stålkonstruktioner i utförandeklass EXC3 och stålarbeten med hög precision och säkerhet till både byggnadsindustrin och den tillverkande industrin.

Offertförfrågan

Med nöjda kunder som utgångspunkt

I vår kundundersökning från 2022 framgick att 86 % av de som besvarade enkäten skulle rekommendera STH Steels tjänster och produkter till andra.

Kundernas svar bekräftar att STH Steel är en flexibel leverantör som håller tidtabellen. Särskilt uppskattades tydligheten i kommunikationen gällande allt från offerter till leverans.

Finska stålkonstruktioner i världsklass

Företaget grundades 2008 och är verksamt i Larsmo, Finland. Likt STH Steel kännetecknas regionen av drivande och innovativt entreprenörskap som ofta når ut på världsmarknaden. I dag är STH en internationell aktör inom stålindustrin, med fabrik och huvudkontor på den finska västkusten. Vi levererar och utför regelbundet både mindre och större projekt utanför våra egna landsgränser.

Kontakta oss
  1. Yrkeskunnig personal
  2. Fungerande kommunikation
  3. Smidigt samarbete
  4. Kostnadseffektiva lösningar

Yrkeskompetens och ärlig kommunikation

Genom åren har STH Steel genomgått en stark och stabil tillväxt tack vare vårt fokus på en etiskt hållbar, konkurrenskraftig och lönsam företagsmodell. Öppenhet i kombination med en yrkeskunnig och rutinerad personal har gett framgång för både oss och våra kunder.

I dagens läge samarbetar vi ofta med lokala företag och olika tekniska experter för att kunna erbjuda kompletta stållösningar, till exempel svetsade och ytbehandlade stålkomponenter och stommar, när kunden så önskar. Vi tror på ett nära samarbete mellan såväl underleverantörer som kunder. Våra kundrelationer baserar vi på en ärlig och öppen kommunikation för att nå en säker och kostnadseffektiv lösning.

Industrins krav
– våra möjligheter

Industrins höga krav avskräcker oss inte utan vi tar oss mer än gärna an de utmanande projekten. Tack vare vår långa erfarenhet inom branschen har vi fått det professionella självförtroende som behövs för att ta oss an det som vid första anblick verkar omöjligt. Med hjälp av vår expertis och stödjande samt ärliga kundrelationer, vill vi etablera STH Steel som det främsta alternativet för de som behöver professionella lösningar av stål.

Våra projekt

Svetsarbeten av alla svårighetsgrader

För oss är stål mer än ett material. Det är ett uttryck för vår starka vilja och kreativa förmåga att övervinna hinder. Den utgångspunkten vägleder oss när vi utför stålarbeten tvärsöver landsgränser, högt uppe på höghustak, och djupt nere i den mörka berggrunden.

Där säkra och professionella stålkonstruktioner behövs för att trygga industrins och samhällets behov, där finns STH Steel.

Läs mer om våra projekt

Certifierade stållösningar för krävande projekt

STH Steel är det självklara valet när ni behöver hållfasta och rejäla stålkonstruktioner. Vi har de certifikat som krävs för att erbjuda kvalitativa produkter och säkra utföranden.

EN 1090-1, EXC3

Vi har kunskapen och certifikatet för att tillverka CE-märkta, bärande stålkonstruktioner för byggindustrin enligt utförandeklass EXC2 och EXC3.

ISO 9001:2015

Certifikatet garanterar att STH Steel utför kvalitetskontroller för att säkerställa att produkter, tjänster och kundservice följer uppställda regelverk och lagstadgade krav.

ISO 3834-2

STH Steel arbetar enligt de omfattande krav för svetsning, såväl i fabriken som ute på arbetsfältet, som certifikatet förutsätter.