Moduler

Vi tillverkar fraktcontainrar enligt ISO 1496-1.

STH Steel är certifierat för typgodkända fraktcontainrar enligt ISO 1496-1. För att containrarna skall kunna transporteras som fraktcontainrar måste de uppfylla givna standardkrav.

Vi tillverkar både enskilda specialcontainrar och långa serier. De långa serierna består oftast av moduler, som hos beställaren monteras ihop och bildar stommen till olika typer av industrianläggningar.

Fakta

  • STH Steel är certifierad enligt ISO 1496-1
  • Både specialcontainrar och långa serier
  • Högsta möjliga kvalitet
  • Till största delen av finskproducerat stål

Vi har de certifikat som krävs.

AAA-logo-2021-SE CE - STH Steel Inspecta - STH Steel