Kvalitet, säkerhet och miljö

Hållbarhet och värderingar

Stål är ett beständigt material med mycket lång livslängd som möjliggör flexibla och säkra lösningar. När STH Steel utför stålarbeten baserar vi alltid våra tillvägagångssätt på företagets grundvärderingar gällande kvalitet, säkerhet och miljö.

Redan i planeringsskedet tillsammans med kunden, ser vi över våra tillvägagångssätt. Kvaliteten säkerställs utifrån internationella standarder och projektets kvalitetskrav. Ett säkert projektgenomförande tryggas med hjälp av en utförlig plan för arbetarskyddet, och materialåtgången planeras noga för att minimera svinn. På detta sätt kan vi erbjuda kostnadseffektiva och kvalitativa lösningar som dessutom prioriterar säkerhet och tar hänsyn till miljön.

Våra värderingar:

 • Vi arbetar för en etiskt hållbar verksamhet.
 • Vi följer rådande lagstiftning och kvalitetsstandarder.
 • Vi håller våra avtal och tidtabeller.
 • Vi kommunicerar ärligt och öppet, även till våra konkurrenter.
 • Vi respekterar arbetstagarnas grund- och avtalsrättigheter.
 • Arbetsskyddet följs ovillkorligen.
 • Säkra arbetssätt är under konstant utveckling.
 • Vi tar hand om vår miljö och beaktar miljöfaktorer i vår planering.

Kvalitet

Kvalitet från början till slut

En av våra främsta styrkor är att vi kan erbjuda stålkonstruktioner av hög kvalitet enligt EN1090 utförandeklass EXC3. Våra svetsare genomgår kontinuerlig utbildning och utför svetsprövningar för att vidareutveckla sina yrkeskompetenser och kunna utföra certifierade stålarbeten. Därtill innebär certifieringen att vi kan spåra materialets ursprung och garantera kvaliteten på såväl material som utfört arbete ner till minsta svets.

Kvalitet handlar inte enbart om konstruktionens beständighet. På STH Steel förväntas alla områden i ett projekt utföras med fokus på en kvalitativ helhetslösning. Därför har vi ett kvalitetssäkringssystem upprättat enligt ISO 9001, som garanterar att allt från planering och försäljning till produktion och verkställande av projekt kvalitetsgranskas och håller det vi lovar.

Våra styrkor:

 • Yrkeskunnig och engagerad personal.
 • Kvalitetssäkrad, delvis automatiserad produktion.
 • Pålitligt projektutförande, från planering till montering.
 • Kvalitetscertifiering enligt internationella standarder.
 • Egen planeringsavdelning.
 • Stödande och engagerande kundrelationer.
 • Effektiv och kvalitativ produktion.

Säkerhet

Säker arbetsplats medför säkra stålkonstruktioner

Hos oss på STH Steel är säkerhet och personalens välmående av största betydelse. Vi tror att personer som mår bra och trivs på sin arbetsplats kan uppnå sin fulla potential och därmed utföra kvalitativa arbeten. Vi vill att både våra arbetstagare och kunder ska uppleva att arbetet utförs på ett säkert sätt och att även slutprodukten uppfyller alla säkerhetskrav.

Noll arbetsrelaterade skador

Vårt mål är att undvika alla arbetsrelaterade skador, från produktionsstart i hallen fram till montering vid slutdestinationen. Förutom våra kontinuerliga personalutbildningar och yrkesprövningar, har vi återkommande utbildningar i arbetssäkerhet och genomgångar av nära ögat-situationer för att etablera säkra arbetssätt.

Miljö

Hundra procent europeiskt stål

Största delen av det stål vi använder beställs från SSAB i Finland. Kring 70 procent är finskt stål medan resten beställs från övriga Europa. Tack vare måttanpassade råvaruleveranser från SSAB har vi kunnat minimera vårt svinn. Därmed kan vi minska den inverkan på miljön som transport av onödigt spillmaterial skulle medföra. Dessutom hålls transportsträckorna kortare vid användning av finskt stål, vilket innebär ytterligare en fördel för miljön.

Arbete för en miljövänligare framtid

Vi har en egen miljöpolicy där vi ser till att sortera och återanvända avfall samt beakta vår miljöpåverkan redan i projektplaneringsskedet. Genom kontinuerlig personalutbildning i avfallshantering vill vi främja en ändamålsenlig användning av naturtillgångar och minska den inverkan avfallet har på vår miljö. Framöver kommer vi även prioritera förnyelsebar energi i ännu högre grad och effektivera energianvändningen i produktionshallarna.

Återvinning och återanvändning

Stål är ett tacksamt material när det gäller återvinning. På STH Steel återvinner vi så gott som allt spill som uppstår från produktionsprocessen, endast ståldammet som samlats på golvet slängs. Vi använder också en stor andel återvunnet stål i vår produktion.

Offertförfrågan

Ta kontakt så hittar vi en kostnadseffektiv lösning tillsammans!

  Den här sidan skyddas av reCAPTCHA, vilket innebär att Googles Sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.

  Certifierade stållösningar för krävande projekt

  STH Steel är det självklara valet när ni behöver hållfasta och rejäla stålkonstruktioner. Vi har de certifikat som krävs för att erbjuda kvalitativa produkter och säkra utföranden.

  EN 1090-1

  Vi har kunskapen och certifikatet för att tillverka CE-märkta, bärande stålkonstruktioner för byggindustrin enligt utförandeklass EXC2 och EXC3.

  ISO 9001:2015

  Certifikatet garanterar att STH Steel utför kvalitetskontroller för att säkerställa att produkter, tjänster och kundservice följer uppställda regelverk och lagstadgade krav.

  ISO 3834-2

  STH Steel arbetar enligt de omfattande krav för svetsning, såväl i fabriken som ute på arbetsfältet, som certifikatet förutsätter.