High quality solutions in steel

We produce high quality solutions in steel.

STH Steel är ett snabbt växande och högt specialiserat företag med fokus på svetsning av stålkonstruktioner. Vår marknad är global, vi har till exempel levererat stora enheter till gruvindustrin i Turkiet och i Chile. För att lyckas inom vår bransch är precision ett nyckelord. Våra stora stålcontainrar svetsas ihop med millimeterprecision. Marknadens höga krav har sporrat oss till kvalitetstänkande inom hela produktionskedjan, allt från råmaterialet till färdig produkt.

Vi har de certifikat som krävs.

ISO 9001:2015

ISO 3834-2

ISO 1496-1

palitlig-samarbetspartner
sth-steel-ce
sth-inspecta