EN 1090-certifierad tillverkare
av stålkonstruktioner

STH Steel producerar stålkonstruktioner

STH Steel är en EN 1090-certifierad tillverkare av stålkonstruktioner och -strukturer. Vi levererar högkvalitativa stålramar till allmänna byggnader såväl som idrottshallar. Vi genomför krävande projekt av utförandeklass EXC3. Vårt certifikat garanterar att våra kunder får högkvalitativa och säkra metallkonstruktioner som fyller den europeiska marknadens krav.

Vi utför projekt som kräver kännedom om stålkonstruktioner, hög kvalitetskontroll samt kunskap och kapacitet för att genomföra stora projekt.

Vi tillverkar och bygger stålramar till allmänna byggnader, industribyggnader, idrottshallar och affärsutrymmen. Vi genomför också specialprojekt enligt förfrågan.

Ta kontakt

Vi svarar gärna på dina frågor och berättar mer om vår verksamhet. Vår kontaktinformation hittar du här:

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

Vi svarar gärna på dina frågor och berättar mer om vår verksamhet. Vår kontaktinformation hittar du här:

Kontaktuppgifter

Våra styrkor är

  • certifierad arbetsprocess och kunskap
  • flexibilitet
  • leveranssäkerhet

Att vi är EN 1090-certifierade garanterar att vi har kunskapen för att tillverka konstruktioner av tung vikt med lång spannbredd. Både vår kvalitetskontroll och produktion är utformade i enlighet med certifikatets krav.

EN 1090-certifierad stålkonstruktion

Vårt EN 1090-certifikat

STH Steel är certifierade enligt den europeiska standarden EN 1090, vilket garanterar våra kunder en hög nivå på både tillverkning och kvalitetskontroll.

Genom att fylla certifikatets krav kan vi garantera att våra stålkonstruktioner och monteringar fyller kraven på hållbarhet och säkerhet enligt standarden. Även våra monterings- och installationsarbeten fyller standardens krav.

Vi genomför alltid nödvändig dokumentation och markerar våra produkter med en CE-märkning. CE-märkningen ger information om konstruktionens egenskaper och garanterar att vi har följt EN 1090-standardens krav genom hela tillverkningen.

Ta kontakt

Vi svarar gärna på dina frågor och berättar mer om vår verksamhet. Vår kontaktinformation hittar du här:

Kontaktuppgifter

Personalen

Vårt yrkeskunniga team säkerställer att konstruktionernas tillverkning och installation sker i enlighet med kraven på kvalitet.

Våra projektledare ser till att arbetet blir utfört inom utsatt tid.

Med vår egna kvalitetskontroll kan vi vara säkra på att t.ex. våra svetsfogar håller måttet även vid utomstående granskning.

Våra kunniga svetsare jobbar under ledning av två svetskoordinatorer. Största delen av våra svetsare har IW-skolning, och våra svetskoordinatorer har IWS-skolning. Våra koordinatorer övervakar och stödjer produktionen, samt utför nödvändiga förfarandetest.

Samarbetsparter

Hela vår arbetsprocess sker i enlighet med kraven för EN 1090-standarden. Därför samarbetar vi endast med företag som i sin tur fyller kraven för certifikatet.

Vi utför t.ex. ytbehandling av våra produkter endast via certifierade företag. På så sätt kan vi garantera att konstruktionernas korrosionsskydd och ytbehandling fyller certifikatets strikta krav på kvalitet.

Vårt företag

STH Steel är ett företag specialiserat på tillverkning av stålkonstruktioner för byggindustrin. STH Steel tillverkar även fraktcontainrar för användning i processindustrin. Vi betjänar både inhemska såväl som internationella kunder. Våra verksamhetsutrymmen är belägna i Larsmo, på den österbottniska kusten.