STH-Steel innehar certifikaten EN 1090-1, ISO 3834-2 c, ISO 1496-1 och ISO 9001:2015

Vi vill att våra kunder ska kunna lita på vår kompetens och att vi uppfyller givna standardkrav. Därför arbetar vi ständigt med att utveckla och förbättra vår verksamhet.

Vi är certifierade enligt ISO 1496-1 och EN 1090. Det betyder att vi får tillverka typgodkända fraktcontainrar och att vi har rätt att tillverka CE-märkta konstruktioner för byggnadsindustrin.

Den 27 mars tilldelades STH-Steel ISO 9001:2015, ISO 3834-2:2005 från Inspecta Sertifiointi Oy och den 2 februari 2015 tilldelades vi certifikatet ISO 1496-1 som garanterar att vi uppfyller LRCCS Annex 1 högre standarder.

Genom att fylla certifikatens krav kan vi garantera kvaliteten på våra produkter och tjänster. Samtidigt säkerställer certifikaten att vi kontinuerligt arbetar med att förbättra vår verksamhet för att möta våra kunders behov och förväntningar.

Det är med stolthet vi presenterar våra certifikat, eftersom de ger oss en unik position inom branschen.