Byggnadsstål

Vi tillverkar CE-märkta konstruktioner för byggnadsindustrin.

STH Steel är också certifierad enligt EN 1090, vilket betyder att vi har rätt att tillverka CE-märkta konstruktioner för byggnadsindustrin. Här handlar det om stålstommar, till exempel pelare, balkar och fackverk, som måste uppfylla alla krav på säkerhet.

Vi tillverkar också olika typer av ståltrappor. Alla konstruktioner levereras färdigt ytbehandlade enligt beställarens krav. De är också, i de flesta fall, färdigt monterade och klara för användning när de når beställaren.

Fakta

  • STH Steel är certifierad enligt EN 1090
  • CE-märkta konstruktioner och stålstommar för byggnadsindustrin
  • Även olika typer av ståltrappor
  • Till största delen av finskproducerat stål
Frameworks Teräsrunko

We have the required certificates.

AAA-logo-2021-SE CE - STH Steel Inspecta - STH Steel